Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

Paramos priemonė1
VP3-4.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-12-31         Galioja iki: 2011-05-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

2010 m. gruodžio 31 d. LR Ūkio ministerijai išsiųstas pasiūlymai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-4.2-FM-02-V-04.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2011 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. gegužės 30 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K-254, bei 2011 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1K-383.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Viktorija Leskauskienė,
tel. (8 5) 255 3382,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas v.leskauskiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-12-31

Susiję kvietimai