Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2011-01-20         Galioja iki: 2011-03-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

2010 m. sausio 20 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.

Paraiška „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. kovo 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3 bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-113.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

 

Informaciją teikia: Ilona Stakėnienė, tel. (8~5) 246 1741, faksas (8~5) 246 1395, el. p. ilona.stakeniene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-01-20

Susiję kvietimai