Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01 teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

Paramos priemonė1
VP2-5.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-10-10         Galioja iki: 2012-06-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01 teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

2011 m. vasario 14 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2011 m. balandžio 15 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164 (Žin., 2008, Nr. 57-2147, 2009, Nr. 40-1514) patvirtintu VP2-5.4-SM-01-V priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos  augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V ,,Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašu (2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-604 redakcija).

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis raštu ir žodžiu į Transporto investicijų direkciją adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Informaciją teikia: Kelių skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Sendžikienė, tel. Nr. (8 5) 266 58 33, fakso Nr. (8 5) 266 58 31, el. paštas neringa.sendzikiene@tid.lt; Kelių skyriaus vedėja Aurelija Meškauskaitė, tel. Nr. (8 5) 266 58 39, fakso Nr. (8 5) 266 58 31, el. paštas aurelija.meskauskaite@tid.lt

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.4-SM-01-V

Vadovaujantis valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-262 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3-147 redakcija), atidėtas projekto „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2011 m. birželio 15 d. 12 val.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.4-SM-01-V

Vadovaujantis valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-262 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2011 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3-324 redakcija), atidėtas projekto „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas“ paraiškos pateikimo  terminas iki 2011 m. spalio 11 d. 12 val.

 

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.4-SM-01-V

Vadovaujantis valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-262 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2011 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3-606 redakcija), atidėtas projekto „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2012 m. birželio 22 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60 LT-01110 Vilnius.

LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-10-10

Susiję kvietimai