Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-02-15         Galioja iki: 2011-04-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

2011 m. vasario 15 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Palangos aplinkkelio statyba“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  iki 2011 m. balandžio 15 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-269  (Žin., 2008, Nr. 86-3435, 2009 Nr. 44-1728) patvirtintu VP2-4.4-SM-01 priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu (2009 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 3-360 redakcija).

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis raštu ir žodžiu į Transporto investicijų direkciją adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Informaciją teikia: Kelių skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Kviklys, tel. Nr. (8 5) 266 95 32, fakso Nr. (8 5) 266 58 31, el. paštas kestutis.kviklys@tid.lt; Kelių skyriaus vedėja Aurelija Meškauskaitė, tel. Nr. (8 5) 266 58 39, fakso Nr. (8 5) 266 58 31, el. paštas aurelija.meskauskaite@tid.ltLR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-02-15

Susiję kvietimai