Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „1VP. Informavimas ir viešinimas“

Paramos priemonė1
VP1-5.2-FM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-02-21         Galioja iki: 2011-03-07        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „1VP. Informavimas ir viešinimas“

2011 m. vasario 21 d. Lietuvos mokslo tarybai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP1-5.2-FM-01-V-02.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. kovo 7 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms informavimo ir viešinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1K-320 (Žin., 2008, Nr. 120-4565), Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2008, Nr. 90-3606; 2010, Nr. 9-415), bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. vasario 14 d. raštą Nr. (4.83-03)-6K-1101686.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Neringa Dragūnaitė,
tel. (8 5) 251 44 02,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas n.dragunaite@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-02-21

Susiję kvietimai