Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimui

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-02-21         Galioja iki: 2011-03-21        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimui

2011 m. vasario 21 d. VšĮ Šiaulių ligoninei išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-02-V.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. kovo 21 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-02-V priemonės „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotais atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugo ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-02-V priemonės „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotais atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-90. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-90 1 punktas dėl projekto „VšĮ Šiaulių ligoninės ligonių priėmimo bei skubiosios pagalbos infrastruktūros plėtra“ įtraukimo į Valstybės projektų sąrašą, įsigalios tik tuomet, kai bus priimtas Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas dėl projekto „Traumatologinės pagalbos infrastruktūros ir kokybės gerinimas Šiaulių apskrities ligoninėje“ 2010 m. vasario 26 d. finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01-007 pakeitimo.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia Struktūrinės paramos departamento Sveikatos projektų skyriaus viršininkė Aurima Lasickienė,
tel. 255 33 07,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas a.lasickiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-02-21

Susiję kvietimai