Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-3.2-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-02-24         Galioja iki: 2011-04-11        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“

2011 m. vasario 24 d. Lietuvos mokslų akademijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ pagal Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. balandžio 11 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašu bei papildytu valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-245.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Antas Keršulis, tel.: (8~5) 264 6243, faksas (8~5) 246 1395, el. p.: antas.kersulis@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-02-24

Susiję kvietimai