Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės valdžios paslaugų plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-02-25         Galioja iki: 2011-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės valdžios paslaugų plėtrai

2011 m. vasario 25 d. Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. balandžio 22 d. (Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektas „Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių asmens dokumentų išdavimo ir kitų elektroninių paslaugų kūrimas“), iki 2011 m. liepos 31 d. (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos projektas „Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“).

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės (toliau – IVPK) direktoriaus 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. T-55, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02 patvirtintu IVPK direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. T-84 ir papildytu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. T-2.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovas Viktor Jurkianec,
tel. (8 5) 251 4380,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas v.jurkianec@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-02-25

Susiję kvietimai