Paskelbtas kvietimas

Kviečiame teikti paraiškas lietuvių kalbos išsaugojimo sprendimams ir paslaugoms kurti, taikant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-12-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-03-23         Galioja iki: 2011-07-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
11 441 503,13 €
Prašomas finansavimas:
14 381 381,65 €
Skirtas finansavimas:
12 207 471,42 €

Kviečiame teikti paraiškas lietuvių kalbos išsaugojimo sprendimams ir paslaugoms kurti, taikant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS LIETUVIŲ KALBOS IŠSAUGOJIMO SPRENDIMAMS IR PASLAUGOMS KURTI, TAIKANT ŠIUOLAIKINES INFORMACINES IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS

Veiksmų programa

Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas Informacinė visuomenė visiems

Prioriteto uždavinys

Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje

Priemonė

VP2-3.1-IVPK-12-K priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“

Remiamos veiklos sritys

Bus finansuojamos šios veiklų grupės:

1.   interneto svetainės, kurioje būtų sudaryta galimybė visuomenei viešai ir nemokamai naudotis esamais ir kuriamais naujais lietuvių kalbos ir raštijos ištekliais, produktais ir paslaugomis, sukūrimas;

2.   esamo lietuvių kalbos tekstyno papildymas; lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės priemonių ir jų pritaikymų kūrimas; lietuviškų interneto svetainių analizės sistemos ir jos pritaikymų kūrimas;

3.   lietuvių kalbos garsyno kūrimas; lietuvių šnekamosios kalbos (balso) sintezatoriaus ir jo pritaikymų kūrimas; komandų ir frazių atpažintuvo ir jo pritaikymų kūrimas; lietuvių ištisinės šnekos atpažintuvo, garsyno ir jų pritaikymų kūrimas;

4.   visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas; programoms lokalizuoti reikalingų priemonių parengimas;

5.   naujų lietuvių kalbos kompiuterinių šriftų kūrimas ir esamų tobulinimas; edukacinių, lietuvių kalbai skirtų, skaitmeninių mokymo priemonių kūrimas; lietuvių kalbos ir tautosakos paveldo kartotekų skaitmeninimas; vienakalbių ir daugiakalbių žodynų skaitmeninimas;

6.   automatinio vertimo iš lietuvių kalbos į anglų kalbą ir iš anglų kalbos į lietuvių kalbą sistemos sukūrimas; automatinio vertimo iš lietuvių kalbos į prancūzų kalbą ir iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą sistemos sukūrimas.

Kiekvienai veiklų grupei įgyvendinti bus skirtas tik vienas projektas.

Galimi pareiškėjai

Valstybės biudžetinė įstaiga ir (ar) viešoji įstaiga, kurios steigėjas yra valstybė.

Projekto partneriu(-iais) gali būti valstybės biudžetinė įstaiga(-os) ir (ar) viešoji(-osios) įstaiga(-os), kurios(-ių) steigėjas yra valstybė.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas

39.505.222 litai.
Galutinis paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimo terminas

2011 m. liepos mėn. 29 d.

Kur priimamos paraiškos dėl projektų finansavimo

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius.

Kur galima gauti informaciją

Dėl projekto rengimo, projekto paraiškos pildymo ir kitų susijusių klausimų:

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
el. p. v.jurkianec@cpva.lt
tel. (8 5) 251 43 80
faks. (8 5) 251 4401

Dėl projekto idėjos, tikslų, rezultatų ir kitų susijusių klausimų:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
el. p. justina.malasauskaite@ivpk.lt
tel. (8 5) 266 3992
faks. (8 5) 266 5180

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

Kita reikiama informacija

Finansavimas projektams pagal priemonę skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Pareiškėjas su projekto paraiška turi pateikti investicinį projektą, parengtą pagal reikalavimus investicinių projektų, pretenduojančių į finansavimą iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų, struktūrai ir turiniui, nurodytus interneto svetainėje  www.esparama.lt.

Projekto paraiška teikiama iki kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos.

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-03-23

Susiję kvietimai