Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-08-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2011-03-21         Galioja iki: 2011-06-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“

2011 m. kovo 21 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. birželio 1 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R priemonės „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugo ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-134, bei Regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R priemonės „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-21, patvirtintu Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 4 (pakeitimas Kauno regiono plėtros tarybos 2011 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 51/2VL-17).

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia Sveikatos projektų skyriaus projektų vadovė Neringa Virbickaitė
tel. (8 5) 219 15 60
faksas (8 5) 251 44 01
el. paštas n.virbickaite@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-03-21

Susiję kvietimai