Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką kelių tinklo tobulinimui gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

Paramos priemonė1
VP2-4.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-04-18         Galioja iki: 2012-08-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką kelių tinklo tobulinimui gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

2011 m. kovo 30 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui: „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“.

Paraiškų pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2011 m. birželio 15 d. 12.00 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-137  (Žin., 2008, Nr. 52-1932; 2009, Nr. 44-1730) patvirtintu VP2-4.3-SM-01-V priemonės „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu
bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ valstybės projektų sąrašu (2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3-142  redakcija).

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais: tel. (8 5) 266 95 32, el.p. jaroslav.kliukovski@tid.lt; tel. (8 5) 266 58 39, el.p. aurelija.meskauskaite@tid.lt

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.3-SM-01-V

Vadovaujantis valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2011 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3-327 redakcija), atidėtas projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ paraiškos pateikimo  terminas iki 2011 m. rugsėjo 26 d. 12 val.

 

Pratęstas projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas “ paraiškos vertinimo terminas

Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2011 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. (24.13-02)-5K-1128600-6K-1112724, pratęstas paraiškos Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01-003 administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo terminas. Paraiška bus vertinama iki 2012 m. vasario 15 d. Projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ paraišką pateikė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos vadovaudamasi 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-137. (Žin., 2009, Nr. 44-1730)

 

Atmesta paraiška.

 

2012 m. vasario 14 d. Transporto investicijų direkcija atmetė „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01-003  paraišką struktūrinei paramai gauti.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.3-SM-01-V

Vadovaujantis valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3-249 redakcija), atidėtas projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2012 m. rugpjūčio 20 d. 12.00 val.

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-04-18

Susiję kvietimai