Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai sąlygų regioninei laivybai gerinimui, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.5-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-06-01         Galioja iki: 2011-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai sąlygų regioninei laivybai gerinimui, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

2011 m. kovo 31d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projektui „Mažųjų ir pramoginių laivų prieplaukos statyba ir akvatorijos gilinimas“. 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2011 m. gegužės 31 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25 (I pietinis įėjimas, IV a.), LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-330 „Dėl VP2-4.5-SM-01-V priemonės „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ (Žin., 2008, Nr. 108-4145; 2009, Nr. 72-2938) patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau - projektų finansavimo sąlygų aprašas) bei
2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-332 patvirtintu (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-606 redakcija) Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.5-SM-01-V „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01.

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 9533, (8 5) 266 5854, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu daiva.sinicaite@tid.lt, vygantas.vilciauskas@tid.lt.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01

Vadovaujantis 2011 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-326 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3-332 „Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.5-SM-01-V „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, atidėtas projekto „Mažųjų ir pramoginių laivų prieplaukos statyba ir akvatorijos gilinimas“ paraiškos pateikimo  terminas iki
2011 m. rugsėjo 30 d.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-06-01

Susiję kvietimai