Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-07-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-04-01         Galioja iki: 2011-06-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
5 329 008,35 €
Prašomas finansavimas:
23 830 808,50 €
Skirtas finansavimas:
6 839 544,34 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“

2011 m. balandžio 1 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

 

Priemonės tikslas: studijų programų atnaujinimas ir studijų sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų praktinius įgūdžius ir stiprinant verslumą.

Priemonės remiama veikla, kuriai finansuoti skelbiamas kvietimas: įvairiose studijų programose studijuojančių studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį ir projekto valorizacijos plano parengimas ir įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: asociacijos (vienijančios juridinius arba fizinius asmenis), viešosios įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas), kurių veiklos patirtis yra ne trumpesnė kaip 2 metai.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos registruotu paštu.

 

Galutinė paraiškų pateikimo data: 2011 m. birželio 1 d. 17.30 val. Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. birželio 1 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal šį kvietimą galimas bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais. Ieškant partnerių rekomenduojame naudotis šia el. svetaine - www.transnational-toolkit.eu. Ieškant partnerių Lenkijoje, rekomenduojame kreiptis į Lenkijos koordinuojančią instituciją Centrum Projektów Europejskich  (tel. +48 22 378 31 63, e-mail: maciej.zmyslowski@cpe.gov.pl, www.kiw-pokl.org.pl) ir nusiųsti užpildytą projekto bendradarbiavimo formą.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16

LT-01109 Vilnius

 

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 250 0227 (Diana Lesutytė); (8 ~ 5) 246 1742 (Dalia Pumputienė)

Faks.: (8 ~ 5) 260 8281

El. p.: diana.lesutyte@esf.lt; dalia.pumputiene@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-04-01

Susiję kvietimai