Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-04-08         Galioja iki: 2011-05-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.

Įgyvendinančioji institucija: LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2008 m. spalio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-583, bei priemonės VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ valstybės projektų sąrašu, patvirtintu 2011 m. kovo 18 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo“ pakeitimo“, skelbia kvietimą teikti paraiškas.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki: 2011 m. gegužės 30 d.

Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejus, projektas:

„Pasirengimas Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcijai“.

adresu:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Labdarių g. 3
LT-01120 Vilnius.

Informaciją teikia Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus projektų vadovas Miroslav Vysocki tel. (8 5) 248 71 25, el. paštas miroslav.vysocki@apva.lt.Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-04-08

Susiję kvietimai