Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką Elektroninės valdžios paslaugų plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-04-07         Galioja iki: 2011-05-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką Elektroninės valdžios paslaugų plėtrai

2011 m. balandžio 7 d. viešajai įstaigai „Eksportuojančioji Lietuva“ išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02.

Viešosios įstaigos „Eksportuojančioji Lietuva“ projekto „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. gegužės 2 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės (toliau – IVPK) direktoriaus 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. T-55, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02 patvirtintu IVPK direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. T-84 ir papildytu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. T-28.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovas Viktor Jurkianec
tel. (8 5) 251 4380
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas v.jurkianec@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-04-07

Susiję kvietimai