Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V „Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra“

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-04-28         Galioja iki: 2011-06-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V „Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra“

2011 m. balandžio 26 d. buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui:

Švietimo informacinių technologijų centras

 

2011 m. balandžio 26 d. Švietimo informacinių technologijų centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas (II etapas)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. birželio 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-03-V priemonės „Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-655.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Žaneta Saržickienė, tel. (8~5) 250 0266, faksas (8~5) 246 1395, el. p. zaneta.sarzickiene@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-04-28

Susiję kvietimai