Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.4-SM-01-V teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

Paramos priemonė1
VP2-5.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-04-28         Galioja iki: 2011-07-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.4-SM-01-V teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui


2011 m. balandžio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui: „Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius-Lyda) ir E272 (Vilnius-Panevėžys-Šiauliai-Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys-Šiauliai ruožo Šiauliai-Radviliškis rekonstrukcija (II etapas)“.

Paraiškų pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2011 m. liepos 1 d. 12.00 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro                      
2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164 (Žin., 2008, Nr. 57-2147, Nr. 68-2611, Nr. 131-5058; 2009, Nr. 40-1514) patvirtintu VP2-5.4-SM-01-V priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu
bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos  augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V ,,Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašu (2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3-147 redakcija)

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais: tel. (8 5) 266 95 32, el.p. kestutis.kviklys@tid.lt; tel. (8 5) 266 58 39, el.p. aurelija.meskauskaite@tid.ltLR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-04-28

Susiję kvietimai