Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste

Paramos priemonė1
VP2-5.2-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-06-09         Galioja iki: 2011-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste

2011 m. balandžio 29 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui: ,,Privažiavimo kelių sutvarkymas į multimodalinių krovinių terminalus pietinėje uosto dalyje. Kairių g. nuo skirtingų lygių sankryžos (Taikos prospekto su Kairių gatve) iki Klaipėdos kanalo rekonstrukcija (su 110 kV orinės linijos kabeliavimu). Kairių gatvės automobilių tilto per Klaipėdos kanalą rekonstrukcija. Kairių gatvės (vakarinis kelias) nuo Klaipėdos kanalo iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija”

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2011 m. birželio 30 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-317 (Žin., 2008, Nr. 102-3929; 2009, Nr. 54-2149) patvirtintu VP2-5.2-SM-01 priemonės „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašu
bei
LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ (LR susisiekimo ministro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3-146 redakcija)

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiuo telefonu ir el. pašto adresu: tel. (8 5) 266 58 49, el.p. vilma.gelzinyte@tid.lt

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.2-SM-01-V

Vadovaujantis valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3-210 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2011 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3-325 redakcija), atidėtas projekto „Privažiavimo kelių sutvarkymas į multimodalinių krovinių terminalus pietinėje uosto dalyje. Kairių g. nuo skirtingų lygių sankryžos, Taikos prospekto su Kairių gatve iki Klaipėdos kanalo rekonstrukcija (su 110 kV orinės linijos kabeliavimu). Kairių g. automobilių tilto per Klaipėdos kanalą rekonstrukcija. Kairių gatvės (vakarinis kelias) nuo Klaipėdos kanalo iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2011 m. rugsėjo 30 d. 12 val.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-06-09

Susiję kvietimai