Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką profesinio mokymo infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-13-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-06-03         Galioja iki: 2011-06-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką profesinio mokymo infrastruktūros plėtrai

2011 m. birželio 3 d. Marijampolės profesinio rengimo centrui išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-03-V-003 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. birželio 23 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ sąrašu Nr. 03, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-1778.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Regina Mockevičiūtė
tel. (8 5) 219 15 84
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas r.mockeviciute@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-06-03

Susiję kvietimai