Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės sveikatos paslaugų savivaldybėse plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-11-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-07-01         Galioja iki: 2011-08-12        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės sveikatos paslaugų savivaldybėse plėtrai

2011 m. liepos 1 d. viešajai įstaigai Centro poliklinika išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01.

Viešosios įstaigos Centro poliklinika projekto „Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. rugpjūčio 12 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-11-V priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. T-39, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01, patvirtintu IVPK direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T-88.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovas Gintaras Maželis
tel. (8 5) 219 1576
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas g.mazelis@cpva.lt
2011 m. liepos 1 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“ sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-07-01

Susiję kvietimai