Paskelbtas kvietimas

Psiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02 teikti paraišką valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-07-14         Galioja iki: 2011-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Psiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02 teikti paraišką valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

2011 m. liepos 13 d. išsiųstas pasiūlymas AB "Lietuvos geležinkeliai" teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Mažeikiai – v. s. geležinkelio ruožo rekonstravimas“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2011 m. rugsėjo 30 d. 12 val.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi
LR susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-491 (Žin.,2008, Nr. 147-5922; 2010, Nr. 12-577) patvirtintu VP2-4.4-SM-01-V priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei
LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209 (2011 kovo 9 d. įsakymo Nr. 3-144 redakcija); patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02.

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5838, (8 5) 266 5840, (8 5) 266 5832, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu t.marcinkevicius@tid.lt,   a.navickas@tid.lt.  
LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-07-14

Susiję kvietimai