Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas informacinių sistemų interoperabilumui (sąveikumui) didinti

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-07-11         Galioja iki: 2011-08-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas informacinių sistemų interoperabilumui (sąveikumui) didinti

2011 m. liepos 11 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LR susisiekimo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V-01.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR susisiekimo ministerijos projekto „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra (VAIISIS plėtra)“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. rugpjūčio 23 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-06-V priemonės „Sąveikumas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės (toliau – IVPK) direktoriaus 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. T-50, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V-01 papildytu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. T-85.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus viršininkė Daiva Gudelevičiūtė
tel. (8 5) 249 9220
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas d.gudeleviciute@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-07-11

Susiję kvietimai