Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-06-V „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-07-19         Galioja iki: 2011-07-25        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-06-V „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“

2011 m. liepos 19 d. buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui:

Ugdymo plėtotės centras

2011 m. liepos 19 d. Ugdymo plėtotės centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. spalio 31 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-1237.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Giedrė Žiogelytė, tel. (8-5) 261 0580, el. paštas: giedre.ziogelyte@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-07-19

Susiję kvietimai