Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“

Paramos priemonė1
VP1-2.3-ŠMM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-07-19         Galioja iki: 2011-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“

2011 m. liepos 19 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

2011 m. liepos 19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1199.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Vilma Bugailienė, tel. (8-5) 264 6231, el. paštas: vilma.bugailiene@esf.lt

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

2011 m. liepos 19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1199.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Kristina Čeponytė, tel. (8-5) 246 1746, el. paštas: kristina.ceponyte@esf.lt

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

2011 m. liepos 19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1199.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Rūta Turauskaitė, tel. (8-5) 250 0229, el. paštas: ruta.turauskaite@esf.lt

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

2011 m. liepos 19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1199.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Ada Čepukėnaitė, tel. (8-5) 241 3163, el. paštas: ada.cepukenaite@esf.lt

 

Ugdymo plėtotės centras 

2011 m. liepos 19 d. Ugdymo plėtotės centrui  buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas taikant šiuolaikines priemones“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugpjūčio 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1199.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Aistė Kisielienė, tel. (8-5) 241 3172, el. paštas: aiste.kisieliene@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-07-19

Susiję kvietimai