Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

Paramos priemonė1
VP3-4.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-08-01         Galioja iki: 2011-09-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

2011 m. rugpjūčio 1 d. LR Aplinkos ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-4.2-FM-02-V-04.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2011 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plano pakeitime nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 1 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K 254, bei 2011 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plano pakeitimu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1K-256.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Almira Džervutė
tel. (8 5) 255 3302
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas a.dzervute@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-08-01

Susiję kvietimai