Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-08-04         Galioja iki: 2011-10-14        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“

2011 m. rugpjūčio 4 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraišką struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Lietuvos mokslo taryba

 

2011 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos mokslo tarybai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Prodoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 19 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-1427.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Vaiva Kupčiūnaitė, tel. (8-5) 246 1394, el. paštas: vaiva.kupciunaite@esf.lt.

 

Lietuvos mokslo taryba

 

2011 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos mokslo tarybai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 7 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-1427.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Vaiva Kupčiūnaitė, tel. (8-5) 246 1394, el. paštas: vaiva.kupciunaite@esf.lt.

 

Kauno technologijos universitetas

 

2011 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos mokslo tarybai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. spalio 14 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-1427.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Albertas Šarkovskis, tel. (8-5) 246 1391, el. paštas: albertas.sarkovskis@esf.lt.

 

Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“

 

2011 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos mokslo tarybai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-1427.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Daiva Jakubauskienė, tel. (8-5) 250 0222, el. paštas: daiva.jakubauskiene@esf.lt.

 

Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras

 

2011 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos mokslo tarybai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Intelektualaus verslo laboratorija „Inolaboratorija“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo5 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-1427.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Auksė Statauskienė, tel. (8-5) 250 0221, el. paštas: aukse.statauskiene@esf.lt.

 

Vilniaus dailės akademija

 

2011 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos mokslo tarybai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. spalio 14 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-1427.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Gedrimas Čibisovas, tel. (8-5) 246 1393, el. paštas: gedrimas.cibisovas@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-08-04

Susiję kvietimai