Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas informacinių sistemų interoperabilumui (sąveikumui) didinti

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-08-11         Galioja iki: 2011-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas informacinių sistemų interoperabilumui (sąveikumui) didinti

2011 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V-02.

Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos projekto „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones (LEII-INSPIRE)“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-06-V priemonės „Sąveikumas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. T-50, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V-02 papildytu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. T-108.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus viršininkė Daiva Gudelevičiūtė
tel. (8 5) 249 9220
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas d.gudeleviciute@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-08-11

Susiję kvietimai