Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas mokslo duomenų archyvui sudaryti

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-13-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-08-11         Galioja iki: 2011-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas mokslo duomenų archyvui sudaryti

2011 m. rugpjūčio 11 d. Viešajai įstaigai Vilniaus universitetas išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01.

Viešosios įstaigos Vilniaus universitetas projekto „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-13-V priemonės „Mokslo duomenų archyvas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-57, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V „Mokslo duomenų archyvas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01 papildytu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. T-107.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Viktor Jurkianec
tel. (8 5) 251 4380
faksas (8 5) 251 44 01
el. paštas v.jurkianec@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-08-11

Susiję kvietimai