Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

Paramos priemonė1
VP2-5.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-06-30         Galioja iki: 2011-09-03        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

2011 m. birželio 30 d. VĮ Tarptautiniam Palangos oro uostui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui  „Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba – statybos darbai“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2010 m. rugsėjo 3 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlyma išsiuntė Transporto investicijų direkcija vadovaudamasi
valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-306 redakcija) bei VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-318 „Dėl VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 102-3930; 2009, Nr. 72-2937; 2010, Nr. 138-7071), 29 punktu.

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5853, (8 5) 266 5832, (8 5) 266 5840, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu reda.lichadziauskiene@tid.lt, jurgita.vite@tid.lt, andrius.navickas@tid.lt .

 

Grąžinta paraiška.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-06-30

Susiję kvietimai