Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-08-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2011-09-16         Galioja iki: 2011-11-16        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“

2011 m. rugsėjo 16 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“.

Priemonės tikslas: skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklą pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas.

Priemonės remiamos veiklos, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas:

1.      MTEP veiklų vykdymas pagal Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP tematikas (medicininė molekulinė diagnostika, transkriptomika, RNR-omika; medicininės paskirties rekombinantiniai baltymai; aukštesniųjų eukariotų ląstelių technologijos; biokataliziniai procesai ir produktai).

2.      MTEP veiklų vykdymas pagal Jungtinės lazerių, naujųjų medžiagų, elektronikos ir nanotechnologijų bei taikomųjų fizinių mokslų ir technologijų NKP tematikas (šviesos technologijos, jų taikymai ultrasparčių procesų tyrimui; organinių ir neorganinių puslaidininkinių medžiagų charakterizavimas, jų kūrimo bei taikymų technologijos; nanodariniai, jų optinių ir elektrinių savybių kontrolė bei optimizavimas)

3.      MTEP veiklų vykdymas pagal Darniosios chemijos NKP tematikas (tikslinis cheminių medžiagų ir kompozitų šiuolaikinėms technologijoms kūrimas, sintezė ir panaudojimas; sumaniosios ir funkcinės medžiagos – tvarkios struktūros, jų tyrimas ir taikymas modeliuojant biologinius ir fizikinius procesus; aplinkai saugūs cheminiai procesai, pavojingų cheminių medžiagų regeneravimo ir utilizavimo technologijos).

4.      MTEP veiklų vykdymas pagal Informacinių technologijų sektoriaus NKP tematikas (daiktų ir paslaugų interneto technologijų kūrimas; skaičiavimų centrų, skirtų svarbiausių, unikalių ir labai našių, viešo naudojimo IT technologinių ir programinių resursų talpinimui bei funkcionavimui, kūrimas).

5.      MTEP veiklų vykdymas pagal Medicinos mokslų NKP tematikas (fundamentinė kardiologija; neuromokslai; virškinimo sistemos ligų klinikiniai ir molekuliniai tyrimai; genominiai tyrimai; medžiagų apykaitos fiziologija ir patologija).

6.      MTEP veiklų vykdymas pagal Tvaraus gamtinės aplinkos naudojimo NKP tematikas (žemės gelmių išteklių tyrimas ir tvaraus jų naudojimo technologijos; natūraliųjų biologinių išteklių, susijusių su gamtinėmis bendrijomis ir populiacijomis, tyrimas ir tvaraus naudojimo technologijos; organizmų išgyvenamumas ir reprodukcija natūraliuose biologiniuose ištekliuose).

7.      MTEP veiklų vykdymas pagal Mechatronikos NKP tematikas (naujų mikrosistemų bei naujų optinių mikromechaninių jutiklių ir keitiklių technologijų kūrimas; mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) technologijos; vykdiklių kūrimas ir miniatiūrizacija, panaudojant naujus transportavimo principus).

8.      MTEP veiklų vykdymas pagal Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto NKP tematikas (pastatų energetinio efektyvumo didinimo technologijos; tiltų ir viadukų saugos vertinimas bei patikimumo užtikrinimo metodų plėtra; sausumos ir vandens transporto technologijos).

9.      MTEP veiklų vykdymas pagal Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų NKP tematikas (kinas ir vaizdo produkcija; televizija ir radijas; vaizdo žaidimai; muzika; dizainas (mados dizainas, grafinis dizainas, interjero dizainas, produktų dizainas).

10.  MTEP veiklų vykdymas pagal Humanitarinių ir socialinių mokslų NKP tematikas (finansinio tarpininkavimo paslaugų technologijos; švietimo paslaugų plėtra; humanitarinių ir socialinių mokslų taikymai įvairiuose ūkio sektoriuose).

11.  MTEP veiklų vykdymas pagal Jūrinio sektoriaus NKP tematikas.

12.  MTEP veiklų vykdymas pagal Žemės, miškų ir maisto ūkio NKP tematikas.

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos registruotu paštu.


Galutinė paraiškų pateikimo data: 2011 m. lapkričio 16 d. 17.30 val. Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. lapkričio 16 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

 

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16

LT-01109 Vilnius

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 246 1394 (Vaiva Kupčiūnaitė);

(8 ~ 5) 250 0221 (Auksė Statauskienė)

Faks.: (8 ~ 5) 264 6239

El. p.: vaiva.kupciunaite@esf.lt; aukse.statauskiene@esf.lt_Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-09-16

Susiję kvietimai