Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

Paramos priemonė1
VP2-5.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-09-28         Galioja iki: 2012-03-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

2011 m. rugsėjo 28 d išsiųstas pasiūlymas VĮ Tarptautiniam Palangos oro uostui teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Tarptautinio Palangos oro uosto šiaurinis orlaivių riedėjimo takas su peronu – statybos darbai“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2011 m. gruodžio 1 d. 12 val.

 

Paraiška priimama Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-318  (Žin., 2008, Nr. 102-3930; 2010, Nr. 138-7071) patvirtintu VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu
bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3-383 patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašu (2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-306 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

tel. (8 5) 266 95 32, el.p. jaroslav.kliukovski@tid.lt; tel. (8 5) 266 58 39, el.p. aurelija.meskauskaite@tid.lt.

 

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.3-SM-01-V

 

Vadovaujantis valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas " valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2011 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3-604 redakcija), atidėtas projekto „Tarptautinio Palangos oro uosto šiaurinis orlaivių riedėjimo takas su peronu – statybos darbai“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2012 m. kovo 30 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60 LT-01110 Vilnius.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-09-28

Susiję kvietimai