Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-09-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-10-18         Galioja iki: 2012-01-16        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
820 251,64 €
Prašomas finansavimas:
2 917 791,71 €
Skirtas finansavimas:
956 147,75 €

Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui

Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui

Konkursinis kvietimas.

VP3-1.4-AM-09-K priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ kvietimas Nr. 02

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui

Veiksmų programa

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Prioritetas

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Priemonė

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas

Priemonės tikslas

Užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais, sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką – skatinti visuomenės narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą.

Remiamos veiklos

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką, jos būklę Lietuvoje ir išsaugojimą priemonių įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti vadovaujantis Asociacijų arba Viešųjų įstaigų arba Labdaros ir paramos fondų įstatymais, kurių valdyme nedalyvauja valstybės ar savivaldybės institucijos).

Kvietimo suma

2 832 164,87 litai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

2012 m. sausio 16 d.

Kur priimamos paraiškos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,                   Labdarių g. 3, LT-01013, Vilnius, Lietuva

tel. (8 5) 272 57 58, faks. (8 5) 272 25 63, el. p. apva@apva.lt           

Darbo laikas: I - IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Kur galima gauti informaciją

Tel. (8-5) 247 79 19
Faks. (8 5) 272 25 63
El.p. viktorija.vitiutina@apva.lt , Struktūrinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams

Visi susiję dokumentai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt ir Agentūros svetainėje www.apva.lt ( informaciją rasite ČIA) arba atsiunčiami užklausus el.paštu viktorija.vitiutina@apva.lt

Kita reikiama informacija

Paraiškos iki kvietime nustatyto termino gali būti išsiųstos laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai adresu: Labdarių g. 3, LT- 01013, Vilnius. Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos atmetamos. Po kvietime nustatytos datos pateiktos paraiškos yra grąžinamos jas pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba grąžinant tiesiogiai paraiškas pateikusiems asmenims, jei paraiška pateikta asmeniškai.

Siunčiant paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime nustatyta data. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, Priemonė, pagal kurią teikiama paraiška. Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai.

 Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-10-18

Susiję kvietimai