Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraišką profesinio mokymo infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-13-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-08-30         Galioja iki: 2011-11-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraišką profesinio mokymo infrastruktūros plėtrai

2011 m. rugpjūčio 30 d. išsiųsti - Žeimelio žemės ūkio mokyklai; Kėdainių profesinio rengimo centrui; VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklai; Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai; Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai -pasiūlymai Nr. VP3-2.2-ŠMM-03-V-003 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. lapkričio 30 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ sąrašu Nr. 04, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-1138.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Regina Mockevičiūtė
tel. (8 5) 219 15 84 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas r.mockeviciute@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-08-30

Susiję kvietimai