Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste

Paramos priemonė1
VP2-5.2-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-08-29         Galioja iki: 2011-10-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste

 

2011 m. rugpjūčio 29 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti projektui „Uosto įplaukos kanalo gilinimas ir platinimas“.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2011 m. spalio  28 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-117 (Žin., 2008, Nr. 102-3929, 2009, Nr. 54-2149) patvirtintu VP2-5.2-SM-01-V priemonės „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 3-325 patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01.


Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5853, (8 5) 266 5840, (8 5) 266 58 32, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu tomas.marcinkevicius@tid.lt ir  andrius.navickas@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-08-29

Susiję kvietimai