Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės sveikatos paslaugų plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-11-08         Galioja iki: 2012-02-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės sveikatos paslaugų plėtrai

2011 m. lapkričio 7 d. Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01.

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir viešojoje įstaigoje Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. gruodžio 1 d.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos projekto „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. vasario 1 d.

Paraiškos priimamos viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-10-V priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. T-38, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“ IVPK direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. T-120 pakeistu valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01, patvirtintu IVPK direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T-89.

Įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovas Gintaras Maželis 
tel. (8 5) 219 1576 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas g.mazelis@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-11-08

Susiję kvietimai