Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės sveikatos paslaugų savivaldybėse plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-11-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-11-08         Galioja iki: 2012-01-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės sveikatos paslaugų savivaldybėse plėtrai

2011 m. lapkričio 8 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01.

1.   Viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės projektas „E. sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
2.   Viešosios įstaigos Jonavos ligoninės projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
3.   Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Alytaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
4.   Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
5.   Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
6.   Viešosios įstaigos Rokiškio r. ligoninės projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
7.   Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
8.   Viešosios įstaigos Utenos ligoninės projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
9.   Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“;
10. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos projektas „E. sveikatos paslaugų plėtra Kauno miesto poliklinikose“.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. sausio 2 d.

Paraiškos priimamos viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-11-V priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės (toliau – IVPK) direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. T-39, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“ IVPK direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. T-101 pakeistu valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01, patvirtintu IVPK direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T-88.

Įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovas Gintaras Maželis 
tel. (8 5) 219 1576 
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas g.mazelis@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-11-08

Susiję kvietimai