Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2012-04-13         Galioja iki: 2012-06-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

2011 m. gruodžio 14 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimas“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. vasario 15 d.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro                      
2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-165 (Žin., 2008, Nr. 57-2148, 2011, Nr. 69-3299) patvirtintu VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.1-SM-01-V ,,Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu (2011 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3-602 redakcija)

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

tel. (8 5) 266 9532, el.p. eliza.dumaniene@tid.lt, el.p. aurelija.meskauskaite@tid.lt

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.1-SM-01-V

Vadovaujantis valstybės projektų  sąrašu Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3-251 redakcija), atidėtas projekto „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2012 m. birželio 15 d. LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-04-13

Susiję kvietimai