Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką specialiųjų mokyklų pertvarkoms, metodinių centrų steigimui

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-09-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-12-14         Galioja iki: 2012-02-06        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką specialiųjų mokyklų pertvarkoms, metodinių centrų steigimui

2011 m. gruodžio 14 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-09-V teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. vasario 6 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ sąrašu Nr. 01, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2307.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Žaneta Saržickienė 
tel. (8 5) 219 15 64 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas z.sarzickiene@cpva.lt  Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-12-14

Susiję kvietimai