Paskelbtas kvietimas

Tiesioginėms verslo investicijoms Lietuvoje – priemonė „Invest LT-2“ (pasibaigęs)

Paramos priemonė1
VP2-2.1-ŪM-06-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-12-21         Galioja iki: 2012-02-21        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
4 684 603,80 €
Prašomas finansavimas:
29 591 074,40 €
Skirtas finansavimas:
14 210 868,72 €

Tiesioginėms verslo investicijoms Lietuvoje – priemonė „Invest LT-2“ (pasibaigęs)

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-06-K „Invest LT-2“.

Pagal priemonę „Invest LT-2“ bus finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

Priemonės „Invest LT-2“ kvietimui planuojama skirti 16,175 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų.

Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-884 patvirtinto Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Paraiškas galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki 2012 m. vasario 21 d. 17.00 val.

Paraiška turi būti atsiųsta paštu, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatyta LVPA. Siunčiant registruotu laišku arba per pašto kurjerį paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24.00 val.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 268 7411, faksu (8 5) 278 4269, el. paštu info@lvpa.lt.

Kvietimo dokumentus galite rasti interneto svetainėje www.lvpa.lt. 


Komunikacijos skyrius
(8 5) 268 7411
Verslo projektų valdymo skyrius
(8 5) 259 1118

Apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (Ūkio ministerija) įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti Europos Sąjungos (ES) paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Kaip įgyvendinančioji institucija ES paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, pagal Ūkio ministerijos jai priskirtas funkcijas, LVPA administruoja nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2011-12-21

Susiję kvietimai