Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės sveikatos paslaugų plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-12-29         Galioja iki: 2012-03-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės sveikatos paslaugų plėtrai

2011 m. gruodžio 29 d. Lietuvos medicinos bibliotekai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01.

Lietuvos medicinos bibliotekos projekto „Vieningo medicininių terminų klasifikatoriaus sukūrimas kokybiškų elektroninių paslaugų plėtrai sveikatos priežiūros įstaigose“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. kovo 23 d.

Paraiškos priimamos viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT-03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-10-V priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. T-38, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“ IVPK direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. T-235 pakeistu valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01, patvirtintu IVPK direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T-89.

Įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovas Gintaras Maželis 
tel. (8 5) 219 1576 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas g.mazelis@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-12-29

Susiję kvietimai