Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 teikti paraiškas sąlygų regioninei laivybai gerinimui, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.5-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-03-30         Galioja iki: 2012-03-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 teikti paraiškas sąlygų regioninei laivybai gerinimui, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

2011 m. gruodžio 30 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos projektui „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. kovo 1 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija vadovaudamasi

valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3-332 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.5-SM-01-V „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 3-440 redakcija)

bei VP2-4.5-SM-01-V priemonės „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-330 „Dėl VP2-4.5-SM-01-V priemonės „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 108-4145; 2009, Nr. 72-2938)

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomą informaciją galima gauti klausimus pateikus raštu ir žodžiu Transporto investicijų direkcijai aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5855, (8 5) 266 5832, el. paštu danute.cepiene@tid.lt, jurgita.vite@tid.lt.

 

Grąžinta paraiška.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-03-30

Susiję kvietimai