Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimui

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-06-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2011-12-29         Galioja iki: 2012-02-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimui

2011 m. gruodžio 29 d. Visagino savivaldybės administracijai, Molėtų rajono savivaldybės administracijai ir Ignalinos mokyklai-darželiui „Šaltinėlis“ išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. vasario 1 d. (Visagino savivaldybės administracijai), iki 2012 m. kovo 1 d. (Ignalinos mokyklai-darželiui „Šaltinėlis“) ir iki 2010 m. vasario 1 d. (Molėtų rajono savivaldybės administracijai).

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1121, bei Regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašu Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-91, patvirtintu Utenos regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 153-47.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnysis projektų vadovas Giedrius Lapėnas
tel. (8 5) 243 16 30 
faksas (8 5) 251 44 01 
el. paštas G.Lapenas@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-12-29

Susiję kvietimai