Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

Paramos priemonė1
VP3-4.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-01-05         Galioja iki: 2012-01-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

2012 m. sausio 5 d. LR Vidaus reikalų ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-4.2-FM-02-V-05.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2012 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. sausio 31 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K 254, bei 2012 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-414.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Agnė Galinauskė
tel. (8 5) 249 9168 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas a.galinauske@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-01-05

Susiję kvietimai