Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką Lietuvos kultūros tyrimų instituto turimos technologinės ir informacinės infrastruktūros bei jos materialinės bazės atnaujinimui, užtikrinant aplinką dokumentinio paveldo saugojimui ir sukuriant į tyrėjų poreikius orientuotą šiuolaikinę, tarptautinius standartus atitinkančią darbo aplinką

Paramos priemonė1
VP2-1.1-ŠMM-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-01-24         Galioja iki: 2012-03-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką Lietuvos kultūros tyrimų instituto turimos technologinės ir informacinės infrastruktūros bei jos materialinės bazės atnaujinimui, užtikrinant aplinką dokumentinio paveldo saugojimui ir sukuriant į tyrėjų poreikius orientuotą šiuolaikinę, tarptautinius standartus atitinkančią darbo aplinką

2012 m. sausio 24 d. Lietuvos kultūros tyrimų institutui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. kovo 20 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-06-V priemonės „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“ Valstybės projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-2205 ir papildytu 2012 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-134.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnysis projektų vadovas Giedrius Lapėnas 
tel. (8 5) 243 16 30 
faksas (8 5) 251 44 01 
el. paštas g.lapenas@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-01-24

Susiję kvietimai