Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2012-01-25         Galioja iki: 2012-01-25        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

2012 m. sausio 24 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

2012 m. sausio 24 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) viešbučių ir restoranų sektoriuje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 6 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Auksė Statauskienė, tel. (8-5) 250 0221, el. paštas: aukse.statauskiene@esf.lt

 

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

2012 m. sausio 24 d. Vilniaus statybininkų rengimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Statybos sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. kovo 16 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Jolanta Kulešienė, tel. (8-5) 250 0678, el. paštas: jolanta.kulesiene@esf.lt

 

Alytaus profesinio rengimo centras

2012 m. sausio 24 d. Alytaus profesinio rengimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Inžinerinės pramonės sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 6 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Neringa Lenčiauskaitė - Smilginienė, tel. (8-5) 250 0209, el. paštas: neringa.smilginiene@esf.lt

 

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

2012 m. sausio 24 d. Utenos regioninis profesinio mokymo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Modernių maisto pramonės sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 6 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia: Angelė Dzienajavičienė, tel. (8-5) 246 1743, el. paštas: angele.dzienajaviciene@esf.lt

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos        

2012 m. sausio 24 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos       buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Civilinės saugos modulio mokymo priemonių parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. kovo 16 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Valda Lapinskaitė, tel. (8-5) 250 0661, el. paštas: valda.lapinskaite@esf.lt

 

Kauno statybininkų rengimo centras

2012 m. sausio 24 d. Kauno statybininkų rengimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Mokymo priemonių rengimas medienos apdirbimo ir baldų gamybos technologijų modulinėms mokymo programoms ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 6 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia: Antas Keršulis, tel. (8-5) 250 0690, el. paštas: antas.kersulis@esf.lt

 

Šilutės žemės ūkio mokykla

2012 m. sausio 24 d. Šilutės žemės ūkio mokyklai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 6 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia: Marta Venclavovič, tel. (8-5) 250 0664, el. paštas: marta.venclavovic@esf.lt

 

Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

2012 m. sausio 24 d. Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. kovo 16 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Inga Skupaitė - Breskuvienė, tel. (8-5) 250 0220, el. paštas: inga.skupaite@esf.lt

 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

2012 m. sausio 24 d. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“  pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 6 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia: Jolita Petraitienė, tel. (8-5) 250 0669, el. paštas: jolita.petraitiene@esf.lt

 

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

2012 m. sausio 24 d. Alantos technologijos ir verslo mokyklai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. „Augalininkystės ir gyvulininkystės posričio modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) profesinio mokymo įstaigose“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. kovo 16 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia: Neringa Lenčiauskaitė - Smilginienė, tel. (8-5) 250 0209, el. paštas: neringa.smilginiene@esf.lt

 

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla

2012 m. sausio 24 d. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas“  pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 6 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Valda Lapinskaitė, tel. (8-5) 250 0661, el. paštas: valda.lapinskaite@esf.lt

 

Viešoji įstaiga Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras

2012 m. sausio 24 d. Klaipėdos darbo rinkos mokymo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 6 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia: Roma Stanislovaitienė, tel. (8-5) 231 4521, el. paštas: roma.stanislovaitiene@esf.lt

 

Šiaulių profesinio rengimo centras

2012 m. sausio 24 d. Šiaulių profesinio rengimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Didmeninės ir mažmeninės prekybos švietimo posričio modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. kovo 16 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Antas Keršulis, tel. (8-5) 250 0690, el. paštas: antas.kersulis@esf.lt

 

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

2012 m. sausio 24 d. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Elektros ir energijos bei elektronikos ir automatikos posričių modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. kovo 16 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2560.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia: Auksė Burokienė, tel. (8-5) 250 0678, el. paštas: aukse.burokiene@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-01-25

Susiję kvietimai