Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui teikti paraišką pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-02-01         Galioja iki: 2012-02-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui teikti paraišką pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“

2012 m.  sausio 23 d. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“.

Paraiška „Užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. kovo 12 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-60 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 05, papildytu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1V-33.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.

Informaciją teikia Laura Batulevičiūtė, (8 5) 264 6235, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas laura.batulevičiūtė@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-02-01

Susiję kvietimai