Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Paramos priemonė1
VP2-5.2-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-01-27         Galioja iki: 2012-03-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

 

2012 m. sausio 27 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projektui ,,Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas”.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. kovo 30 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamosTransporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-317 „Dėl VP2-5.2-SM-01 priemonės „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 102-3929; 2011, Nr. 87-4202), patvirtintu VP2-5.2-SM-01-V priemonės „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 3-64 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3-210 ,,Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto ,,Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V ,,Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu valstybės projektų sąrašu 2007–2013 metų laikotarpiui Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01.

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu bei žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu, telefonu (8 5) 266 58 49, faksu (8 5) 266 58 31,  el. paštu: vilma.gelzinyte@tid.lt; danute.cepiene@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-01-27

Susiję kvietimai