Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „2VP. Informavimas ir viešinimas“

Paramos priemonė1
VP2-6.2-FM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-03-06         Galioja iki: 2012-03-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „2VP. Informavimas ir viešinimas“

2012 m. kovo 6 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-6.2-FM-01-V-02.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. kovo 20 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms informavimo ir viešinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1K 320 (Žin., 2008, Nr. 120-4565), Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2008, Nr. 90-3606; 2010, Nr. 9-415), bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. vasario 28 d. raštą Nr. (4.83-2408)-6K-1202026.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Diana Radzevičienė
tel. (8 5) 249 91 68 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas d.radzeviciene@cpva.lt



Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-03-06

Susiję kvietimai