Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai bei stacionaro optimizavimui

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-03-05         Galioja iki: 2012-05-14        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai bei stacionaro optimizavimui

2012 m. kovo 5 d. Zarasų rajono savivaldybės viešajai įstaigai Zarasų ligoninei išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. gegužės 14 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonės „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionaro optimizavimas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugo ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1125, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonės „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionaro optimizavimas” sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01, papildytu LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-168.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovas Tomas Juška 
tel. (8 5) 251 4397 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas t.juska@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-03-05

Susiję kvietimai