Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai teikti paraišką pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-03-23         Galioja iki: 2012-04-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai teikti paraišką pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

2012 m. kovo 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

Paraiška „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. balandžio 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.1V-565 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 05, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1V-201.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.


Informaciją teikia Ramunė Bigelytė, tel. (8 5) 241 3164, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas ramune.bigelyte@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-03-23

Susiję kvietimai